GIÁ TRỊ CỐT LÕI: NHÂN- TÂM- TRÍ- TÍN- TRUNG- TIẾN

mission-success

Nhân: Lấy con người làm yếu tố then chốt, coi người lao động như là tài sản quý giá nhất, tạo dựng các mối quan hệ mang tính nhân văn và bền vững.

Tâm: Tôn trọng đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật và luôn tận tâm với khách hàng và đối tác.

Trí: Luôn đề cao tinh thần sáng tạo. Chú trọng việc đào tạo để nâng cao kiến thức-kỹ năng cho nhân viên, cộng tác viên và người tham gia online trong chuỗi bán hàng online.

Tín: Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

Trung: Vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững luôn lấy sự trung thực làm chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Tiến: Không ngừng nỗ lực, cải tiến chất lượng sản phẩm, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa toàn bộ hệ thống cả về mặt cơ sở vật chất lẫn con người để ngày một vươn cao, vươn xa hơn.